Veel gestelde vragen

Waarom zou ik mijn medewerkers ondersteunen?

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en dat zal de komende jaren niet veranderen. Ook combineren steeds meer werknemers werk met zorgtaken. Daar heeft u als werkgever ook mee te maken, de vraag is hoe pak je het aan? Hoe kun je je als werkgever onderscheiden van andere organisaties?

Wanneer er onverwachte en ingrijpende zaken op persoonlijk vlak gebeuren, dan is het hebben van een back-up plan essentieel. Soms kunnen deze problemen opgelost worden door een goed gesprek, tijdelijk verlof of een andere planning. Soms is er meer nodig en behoefte aan concrete en praktische ondersteuning. Verzuim en verloop worden deels veroorzaakt doordat medewerkers een dubbele taak hebben; als werknemer in uw organisatie en het zorgen voor een ziek gezins- of familielid bijvoorbeeld. Wist u dat één op de zes werknemers verschillende taken vervult en dat dit aantal de komende jaren zal toenemen?

Het ziekteverzuim onder medewerkers die taken combineren is hoog. Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland van medewerkers tussen de 35 en 65 jaar is 5,4%. Ervaringscijfers leren dat ongeveer 10% van de zwaarbelaste ‘taak-combineerders’ verzuimen. Daarnaast gaat 6% tot 13% (tijdelijk) minder werken of stopt zelfs helemaal.

Wij helpen u en uw werknemers bij het vinden van de best passende ondersteuning wanneer dat nodig en gewenst is. Op die manier helpt u uw werknemers een betere balans tussen werk en zorg te vinden. Als werkgever is het onvermijdelijk dat u te maken krijgt met het thema werk en zorg en werknemers die daarin vastlopen. De effectiviteit van uw werknemers zal stijgen, doordat er met de ondersteuning van Human Capital Support meer tijd & energie voor het werk overblijft en er zodoende effectiever gewerkt wordt.

Hieronder enkele voordelen voor u als werkgever op een rij:
 • Minder ziekteverzuim, of zelfs voorkómen van uitval door ziekte, overspannenheid of burn-out van medewerkers
 • Het op peil houden of zelfs verhogen van de productiviteit
 • Vergroten van de loyaliteit van de tevreden werknemer, een positieve kans om werknemers aan uw organisatie te binden
 • U geeft op een positieve manier invulling aan u MVO-ondernemerschap (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en u kunt zich hiermee ook als zodanig profileren
 • Concreet inzetten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
 • Vergroten committent en flexibiliteit
 • Extra HRM instrument op krappe arbeidsmarkt
Wat kan Human Capital Support voor mijn medewerkers betekenen?

Wij zijn een innovatief bedrijf en de eerste aanbieder van deze wijze van ondersteuning van uw werknemers. Wij bieden u de complete back-up en ondersteuning. De basis van onze dienstverlening is persoonlijke en praktische ondersteuning. Uw medewerkers kunnen wij taken uit handen nemen, zodat zij zich kunnen richten op hun werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • gezelschap houden van degene waar uw werknemer voor zorgt
 • maaltijdbereiding
 • gezelligheid en een warme, huiselijke sfeer creëren
 • de dierbare van uw werknemer mee naar buiten nemen voor een wandeling
 • huishoudelijke taken als bv. schoonmaken, koken, de was en de afwas
 • boodschappen doen
 • afspraken maken bij de huisarts etc.
 • medicijnen halen bij de apotheek

Daarnaast bieden wij via onze geselecteerde samenwerkingspartners allerlei vormen van coaching en ondersteuning aan, op basis van uw vraag. Wij leveren altijd maatwerk in overleg met u en uw werknemers.

Wat zijn de opbrengsten en kosten voor mij als werkgever?

Om u en uw werknemer zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en tot een zo goed mogelijke match te komen, plannen we 2 gesprekken in. We beginnen met een intakegesprek om te bespreken wat de exacte situatie is en hoe we uw werknemer optimaal kunnen ondersteunen. Daarna wordt er een match gemaakt met een persoonlijk ondersteuner en vindt er een introductiegesprek plaats, waarin de werkzaamheden concreet worden besproken en ingepland tussen de persoonlijk ondersteuner en uw werknemer. Voor deze gesprekken berekenen wij respectievelijk € 100 en € 50 excl. btw.

Een rekenvoorbeeld maakt duidelijk hoeveel extra verzuim- en verloopkosten overbelaste werknemers met zich meebrengen. In dit geval gaan we uit van een organisatie met 380 medewerkers. Aantal medewerkers 1.000 Aantal ‘taak-combineerders’ (1:4) 96 Verzuim ‘taak-combineerders’ 10% Gemiddeld verzuim 5,4% Verloop ‘taak-combineerders’ 6.7% De betreffende organisatie heeft dus te maken met een arbeidsverzuim onder ‘taak-combineerders’- elke dag weer – van 5 medewerkers. Dat kost deze organisatie zo’n € 230.000 per jaar (kosten vervanging, productieverlies, arbodienstverlening, verzuimbegeleiding). Daarnaast nog € 75.000 per jaar aan kosten voor verloop. Met een investering van ongeveer € 20.000 kan Human Capital Support het ziekteverzuim en verloop onder deze werknemers terugdringen. Dat kan u als werkgever een maximale besparing opleveren van € 300.000.

Tel uit de winst!

Door samen te werken met Human Capital Support creëert u ook maatschappelijke meerwaarde! Maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij werken met gediplomeerde persoonlijk ondersteuners, die ondanks hun diploma moeite hebben om een baan te vinden. De reden is dat laagcomplexe zorg door de overheid en zorgverzekeraars grotendeels is wegbezuinigd. Wij bieden onze werknemers twee jaar werkervaring en leiden hen in die periode verder op middels scholing en coaching. Zo zijn zij beter in staat om straks op eigen kracht een volgende baan te vinden.

De basis-dienstverlening van Human Capital Support kost € 29,95 per uur incl. btw + € 0,19 per km reiskosten. Het uurtarief voor weekenden en feestdagen is € 31,95 incl. btw per uur. Alle medewerkers van Human Capital Support beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag, een EHBO diploma en hebben een relevante opleiding afgerond.

De bijdrage die u als werkgever levert is afhankelijk van uw eigen wensen. Sommige werkgevers kiezen ervoor om de volledige kosten voor hun rekening te nemen, anderen betalen een deel van de kosten. Daarin bent u helemaal vrij! De diensten van Human Capital Suport passen in de Werkkostenregeling (WKR) van de Belastingdienst.

Human Capital Support is een onderdeel van IMZO B.V. IMZO is een sociale onderneming die zich richt op het bieden van praktische en persoonlijke ondersteuning van particulieren en zorginstellingen. Human Capital Support richt zich specifiek op het ondersteunen van werkgevers en hun werknemers.