Privacy statement

PRIVACY STATEMENT Human Capital Support

24-5-2018

Human Capital Support levert persoonlijke ondersteuning. Uw geboekte persoonlijke ondersteuning komen in onze agenda te staan. In dit privacy statement leest u welke gegevens wij verwerken en wat wij daar mee doen.

SOORT GEGEVENS

Human Capital Support verwerkt de volgende gegevens:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer & e-mailadres
  • Soort ondersteuning die geleverd wordt
  • Uw bankrekeningnummer

DOELEN VAN VERWERKING

Human Capital Support gebruikt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden;

  1. Namen en adresgegevens worden gebruikt voor onze planning en de agenda.
  2. Wij evalueren de klanttevredenheid en de voortgang van de werkzaamheden in onze administratie.
  3. Het e-mailadres gebruiken wij voor het bevestigingen van afspraken en het sturen van de overeenkomst, urenlijsten en facturen.
  4. Rekeningnummer t.b.v. facturatie

BEWAARTERMIJNEN

Onze administratie is beveiligd en voorzien van een wachtwoord. In onze administratie worden gegevens klantgegevens opgeslagen. Indien u vier jaar niet actief bent als klant van Human Capital Support worden uw gegevens geanonimiseerd.  Een niet actieve klant kan te allen tijde zijn of haar profiel eerder laten anonimiseren.

PRIVACY MAATREGELEN

Human Capital Support heeft maatregelen getroffen om veilig met persoonsgegevens om te gaan. Zo is onze software te allen tijde up to date en hardware zo goed mogelijk beveiligd. Daarnaast ondertekenen alle medewerkers en de accountant van Human Capital Support die (deels) toegang hebben tot de gegevens een privacy verklaring waarin staat dat zij gegevens van klanten nooit zullen kopiëren of voor andere doeleinden dan hun werk bij Human Capital Support zullen gebruiken.

VERSTREKKEN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

UW PRIVACY RECHTEN

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de WBP) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de WBP). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

CONTACTGEGEVENS 

Human Capital Support
Telefoonnummer: 074 – 850 22 46
Adres: Woolderesweg 80, 7555 LB Hengelo